93 794 31 68

Notícies

07/08/2018

Comprar un habitatge per invertir

Les inversions representen quasi una quarta part de totes les transaccions immobiliàries realitzades en el mercat espanyol. Les persones o entitats que inverteixen en la compra d’habitatge ho fan amb l’objectiu d’obtenir un rendiment econòmic amb la seva inversió. El retorn de la inversió pot arribar per dues vies: ·    Comprar per llogar: La inversió busca la rendibilitat mensual que proporciona el lloguer, sense excloure una venda... [+]


22/06/2018

Impost de Transmissiones patrimonials. El Suprem tomba el mètode de càlcul del valor dels immobles a efectes fiscals

La Sala III, del Contenciós-Administratiu, del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que el mètode de comprovació del valor real d’immobles, als efectes del càlcul de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, que possibilita la Llei General Tributària, consistent en multiplicar el valor cadastral per un coeficient, no és idoni ni adequat, tret que es complementi amb una comprovació directa per part de l’Administració de l’immoble... [+]


22/06/2018

Els advocats demanen incentius fiscals per al lloguer

El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) plantegen que la reforma de la llei d’arrendaments urbans (LAU), que s’ha de dur a terme a partir de propostes legislatives de diversos grups parlamentaris, inclogui prou incentius fiscals que permetin la creació d’un mercat de lloguer sòlid. La seva proposta, presentada aquest dijous als mitjans de comunicació, demana augmentar... [+]


08/06/2018

Assegurances de vida, la mina d’or de la banca, amb marges de fins al 50%

 20 milions d’espanyols tenen una assegurança de vida. Moltes persones ho contracten perquè així el banc els millora la hipoteca, o perquè està inclòs amb la quota de la targeta de crèdit. El que la gent desconeix és que aquest tipus de producte és un autèntic filó de rendibilitat per a qui el comercialitzen. “L’assegurança de vida és la pòlissa més rendible que ven el sector assegurador,... [+]