93 794 31 68

Notícies

28/11/2015

Què passa si deixo el meu pis de lloguer sense preavís?

De la mateixa manera que la llei protegeix a l’inquilí perquè el propietari només el pugui fer fora de l’habitatge arrendat sota determinats suposats, també protegeix al propietari perquè l’inquilí tracti de mantenir la seva paraula quant a la temporalitat del contracte i garantir uns mínims. Vols saber què passa si deixes un pis de lloguer sense donar el corresponent temps de preavís?Per als contractes signats després de la reforma... [+]


16/06/2015

L’impost de plusvàlua municipal a revisió

L‘impost sobre l’increment del valor dels terrenys de béns de naturalesa urbana, més conegut com l’antiga Plusvàlua Municipal, és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió. Per conèixer més a fons la seva estructura tributària, pots consultar els arts. 104 a 110 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) aprovada per... [+]


28/04/2015

Quins impostos paguen els estrangers que compren un habitatge a Espanya?

Quins impostos paguen els estrangers que compren un habitatge a Espanya?Posted in Vivienda By Anna Gaya On April 23, 2015 inShareSón molts els estrangers que han aprofitat la baixada del preu de l’habitatge al nostre país per aconseguir el somiat pis de retir davant de la platja. A api.cat ja t’hem explicat quins passos han de donar els ciutadans estrangers no residents per comprar-se una casa a Espanya, però saps quins impostos paguen?, i són els mateixos que paga un ciutadà... [+]


22/01/2015

Comprar un pis per llogar-lo és rentable

Afortunadament no tothom s’ha vist greument afectat per la crisi. Hi ha persones que l’han passat sense majors sobresalts perquè la seva situació laboral i financera s’ha mantingut estable en els anys més turbulents. Precisament ells, els petits i mitjans estalviadors són els que estan comprant pisos per posar-los en lloguer com a forma d’inversió. T’ho expliquem en api.cat Les entitats bancàries han hagut de passar per un procés... [+]