93 794 31 68

Notícies

28/02/2020

El fenomen de l’ocupació il·legal necessita una solució urgent

L’ocupació d’habitatges no és un dret. La realitat social que ens envolta ha arribat a generar un discurs que sembla qüestionar aquesta premissa i obrir la porta a l’existència del pretès dret a l’ocupació. Sens dubte, perquè els problemes ocasionats per la crisi han portat a moltes famílies a patir una greu necessitat d’habitatge, derivada de la pèrdua d’aquell en el que vivien, per raó d’una execució hipotecària o d’un desnonament per manca de pagament. Però les necessitats d’habitatge no legitimen... [+]


16/12/2019

GENERALI Salut, reconegut per la OCU com la millor assegurança de Salut en l’any 2019

Si bé Generali és més reconeguda per les seves assegurances de vehicle i llar, així com per les seves solucions per a empreses, la companyia que ja té més de 3.000.000 d’assegurats en Salut, ha estat reconeguda per la OCU com a la companyia amb millors assegurances de salut al 2019, si només tenim en compte les 10 asseguradores de Salut més importants del país. Així ho registra el darrer informe sobre el sector assegurador que ha publicat la OCU, la Organització de Consumidors i Usuaris, que... [+]


22/11/2019

EL PLE APROVA LES ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2020

El passat 10 d’octubre, en una sessió extraordinària, el ple municipal va aprovar per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals del 2.020.   Del total d’ordenances fiscals aprovades, cal destacar les modificacions que fan referència a l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Amb la millora ambiental com a gran objectiu, s’ha decidit ampliar les bonificacions dels vehicles amb distintiu “ECO” que passa d’un 25%, que hi havia aquest 2019, a un 50% i els que tinguin un distintiu de “Zero... [+]


22/07/2019

Hipoteques: aquestes són les normes per a demanar-ne una amb la nova llei

La nova Llei Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari –que va entrar en vigor des del passat 16 de juny– imposa nous límits sobre les condicions de les hipoteques, però també modifica el procés per a sol·licitar-les. Per aquest motiu, des del comparador financer HelpMyCash.com han llençat una nova guia gratuïta amb les passes per a demanar un préstec hipotecari des de que es visita al banc... [+]