93 794 31 68

Notícies

02/02/2016

Què és i per a que serveix “un contracte d’arres”?

La compravenda d’habitatges mitjançant arres és molt comuna. No obstant això, no tots els compradors, sobretot els novells, saben què són exactament, quins tipus d’arres hi ha i para què serveixen. Montserrat Junyent, assessora jurídica del Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària (API), ens aclareix la qüestió per si estàs pensant en comprar un pis a Barcelona, per exemple.Què... [+]


01/12/2015

Nou Decret d’Inspecció Tècnica d’Edificis. M’afecta?

Recentment ha estat aprovat el nou decret d’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) per part de la Generalitat de Catalunya. La resposta a si m’afecta, encara que existeixi un gran nombre de possibles casos, en la majoria d’aquests serà afirmativa. Per què? Què planteja aquesta normativa? i per què ho planteja d’aquesta manera? Avui, al blog de notícies immobiliàries d’Api, cat, et donem una resposta a aquestes qüestions.... [+]


28/11/2015

Què passa si deixo el meu pis de lloguer sense preavís?

De la mateixa manera que la llei protegeix a l’inquilí perquè el propietari només el pugui fer fora de l’habitatge arrendat sota determinats suposats, també protegeix al propietari perquè l’inquilí tracti de mantenir la seva paraula quant a la temporalitat del contracte i garantir uns mínims. Vols saber què passa si deixes un pis de lloguer sense donar el corresponent temps de preavís?Per als contractes signats després de la reforma... [+]


16/06/2015

L’impost de plusvàlua municipal a revisió

L‘impost sobre l’increment del valor dels terrenys de béns de naturalesa urbana, més conegut com l’antiga Plusvàlua Municipal, és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió. Per conèixer més a fons la seva estructura tributària, pots consultar els arts. 104 a 110 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) aprovada per... [+]