93 794 31 68

Quasi 20.000 jubilats transformen la venda d’immobles o accions en rendes vitalícies

24/05/2018
Per:   Cinco Días

Quasi 20.000 jubilats transformen la venda d’immobles o accions en rendes vitalícies

 

Les assegurances estan guanyant pes en l’estalvi dels espanyols, malgrat que l’entorn de tipus d’interès al zero condemna la seva rendibilitat a mínims. Al tancament del primer trimestre de l’any, les asseguradores acumulen recursos dels seus clients per 227.444 milions d’euros, amb un creixement interanual del 2,34%, dels que 184.902 milions corresponguin a assegurances (el 2,12% més) i uns altres 42.542 milions a plans de pensions que gestionen companyies d’assegurances, amb un alça del 3,28% interanual.

Destaca el salt que ha registrat en el darrer any el patrimoni en rendes vitalícies de persones  majors de 65 anys que han transformat un guany patrimonial en aquest producte d’estalvi. Així, quasi 20.000 persones (19.658) han transformat el diner obtingut de la venda d’algun actiu, ja sigui d’una casa, fons d’inversió o accions, en una renda vitalícia, aprofitant l’avantatge fiscal d’aquesta conversió. Complerts els 65 anys, qui destina allò ingressat en una renda vitalícia no ha de pagar impostos per aquest guany patrimonial, amb la condició de que aquesta reinversió no superi els 240.000 euros i que es faci en el termini màxim de sis mesos.

Els titulars de rendes vitalícies per aquesta via han crescut en el darrer any el 127,5% i han reinvertit en rendes vitalícies un patrimoni de 1.770,6 milions d’euros, amb un creixement del 92,26% interanual i del 9,83% des de gener.

 

 


 Comparteix aquesta noticia a: