93 794 31 68

Els diners en plans de pensions es podran retirar als 10 anys sense límits

14/11/2017
Per:   Cinco Días

Els diners en plans de pensions es podran retirar als 10 anys sense límits

El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha posat en audiència pública un projecte de reial decret pel que es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, que recull una reducció de les comissions des del 1,75% actual a una escala de tres trams en funció de la política d’inversió del fons i la possibilitat de rescatar el pla als 10 anys de la seva contractació.

A més, aquesta proposta normativa desenvolupa la previsió legal que els plans de pensions es puguin retirar als 10 anys. Malgrat que el sector havia demanat que es limités aquest supòsit (imposant un límit màxim a retirar), Economia ha preferit deixar plena llibertat.

Per al departament de Luis de Guindos, poder retirar l’estalvi acumulat als 10 anys "sense cap limitació" pot fer "més atractiu aquest producte" i atraure a gent més jove a la seva contractació.

Aquest reial decret, després del període de consulta pública, requereix l’informe del Consell d’Estat, i posteriorment anirà al Consell de Ministre, un procés que pot suposar un període de sis mesos a comptar des d’ara.

En el cas de les comissions, va assenyalar que la rebaixa s’ha d’entendre en el procés de reducció de comissions iniciat al 2014, que va ser del 25%, al passar la màxima del 2% al 1,5%.

Ara s’avança en aquesta rebaixa i es passa del 1,5% de comissió de gestió a una comissió que de mitjana quedarà en el 1,25%. A això se li suma la comissió de dipositària, que baixa del 0,25% al 02,%. En total, la comissió total mitjana quedarà en el 1,45%.

En la comissió de gestió s’aplicarà una escala en tres trams en funció de la política d’inversió del fons de pensions. La comissió màxima del fons que inverteixi només en renda fixa baixarà del 1,5% al 0,85%. En el cas d’aquell que inverteixi en renda fixa mixta, que és el sector més important, es rebaixa al 1,3%, i en la resta, que inclou renda variable mixta i pura i fons garantits, es manté al 1,5%. 

  • Plans de pensions de renda fixa: comissió de gestió màxima del 0,85%.
  • Plans de pensions de renda fixa mixta: comissió de gestió màxima del 1,3%.
  • Plans de pensions de renda variable i garantits: comissió de gestió màxima del 1,53%.

Fonts d’Economia recorden que en els plans de renda fixa, la reducció total de les comissions ha estat del 60%, si es tenen en compte els nivells que hi havia al 2014. Amb la darrera retallada, els partícips de plans s’estalviaran 68 milions d’euros a l’any.

Quant a la possibilitat de rescatar el pla de pensions als 10 anys, Economia va indicar que serà possible fer-lo per a les noves aportacions i per al stock d’estalvi a partir del 31 de desembre de 2015. Així, es podrà disposar del pla de pensions a partir de 2025. 

Actualment hi ha diversos supòsits excepcionals que permeten rescatar un pla de pensions abans de la jubilació. Es tracta d’una malaltia greu, l’atur de llarga durada i, durant la crisi, es va obrir la porta a fer-ho també si el titular estava immers en un procés d’execució hipotecària. A aquests supòsits se’ls uneix ara, amb caràcter de "normalitat", recuperar-lo als 10 anys.

Respecte al tractament fiscal en el rescat als 10 anys del pla, fonts ministerials van indicar que "la possibilitat de disposar del capital no modifica" el tractament fiscal, que s’entén com a un rendiment del treball que tributa al tipus marginal.

Sobre la possibilitat de que hi hagi una retirada massiva de fons al 2025, el Ministeri exposa que a 31 de desembre de 2015 hi havia un stock  acumulat de 68.000 milions d’euros en fons de pensions individuals,  per agregar que les "pròpia dinàmica" de jubilacions farà que aquest stock vagi disminuint a l’entorn de 4.000 o 5.000 anuals, que sortirien de manera "natural".

Per això, la xifra que podria sortir de cop al 2015 seran "molts menys diners" d’aquests 68.000 milions. A més, Economia va subratllar que la  liquiditat als 10 anys introdueix un element de "competència" en els productes d’estalvi.Comparteix aquesta noticia a: