93 794 31 68

El govern prima les hipoteques de tipus fix amb una nova llei

03/11/2017
Per:   DIARI ARA

El govern prima les hipoteques de tipus fix amb una nova llei

El consell de ministres ha aprovat avui el projecte de llei de crèdit immobiliari, amb l'objectiu -argumentat pel govern central- de reduir les despeses associades a modificacions i reforçar la transparència. La norma prima les hipoteques de tipus fix, en cancel·lar les comissions que fins ara s'havien de pagar per canviar d'una hipoteca de tipus variable a una de tipus fix.

La banca està potenciant els crèdits hipotecaris de tipus fix davant el context de baixos tipus d'interès i, de fet, aquest tipus de crèdits ja han superat els de tipus variable.

La conversió de tipus variable a fix no pagarà comissió a partir del tercer any i es rebaixaran les despeses d'aranzels i notaria. De la mateixa manera es prohibirà als bancs que puguin vendre productes vinculats a les hipoteques, com les assegurances de vida.

La nova llei estableix també que, durant els set dies previs a la firma del contracte, l'hipotecat haurà de ser informat del seu contingut i de l'existència de clàusules que es puguin considerar abusives i opaques.

L'articulat també preveu que s'ampliï el termini per poder iniciar l'execució d'un préstec hipotecari: dels 3 mesos actuals es passarà a 9. També es comptabilitzarà un 2% del capital concedit durant la primera meitat de vida del préstec i durant la segona meitat es farà servir un percentatge del 4% o 12 mensualitats impagades.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha explicat que la norma augmenta la transparència de les hipoteques amb l'objectiu d'evitar situacions com les que s'han produït els últims anys, com les vinculades a les clàusules terra. Un cop amb el suport del govern, la llei haurà de passar el tràmit parlamentari, on no està assegurat que l'avali el grup que integra el PSOE però sí bona part dels partits de l'oposició, entre els quals Ciutadans.

 Comparteix aquesta noticia a: