93 794 31 68

Les 5 claus a tenir en compte abans de contractar una hipoteca

31/03/2017
Per:   cinco días

Les 5 claus a tenir en compte abans de contractar una hipoteca

Establir una relació per més de 30 anys (en general). Això és el que suposa contractar una hipoteca, a més de la possibilitat d'adquirir un habitatge (lògicament). Una llarga relació que convé portar en els millors termes possibles.

D'aquí que el primer pas sigui el de realitzar un molt bon treball previ d'informació i formació sobre la matèria, així com de comparació entre tota la oferta disponible que pugui encaixar en el perfil i situació econòmica i familiar del sol·licitant. Aquest pas és essencial per a que es puguin portar a terme les següents claus amb èxit.

 

1. Capacitat de negociació  

Encara que moltes de les  característiques són estanques, n’hi ha d’altres que es poden i s’han de negociar, a iAhorro no es cansen de dir-ho. La nostra capacitat de negociació vindrà validada del nostre perfil com a client, pagador, ingressos, situació laboral, capacitat econòmica, estalvis… Tot això és el que obrirà al sol·licitant a una major o menor negociació i per tant a obtenir unes millors condicions en el préstec hipotecari. És important saber que no tots els clients són iguals per als bancs i per tant aquesta es la via que dóna opcions a negociar unes condiciones més avantatjoses en la hipoteca.

2. Escollir tipus d’interès: fixe, variable o mixte

Per això serà essencial el primeríssim primer pas d’anàlisi de la nostra situació. En base a aquest anàlisi, escollirem un tipus fixe, mateixa quota durant tota la vida del préstec, amb tipus d’interès més cars però que aporten estabilitat i seguretat (idoni en paraules de Pau A. Monserrat per a famílies que tenen ingressos constants en el temps i que per tant és millor que el seu endeutament també sigui constant). O bé ens decantarem per un tipus variable, depenent d’un índex al que està referenciat al que s’haurà de sumar un tipus d’interès, podent variar la quota cada any ja que tant els tipus com l’índex poden variar per bé (quotes més barates) o per mal (més cares). Una tercera opció és una combinació d’ambdues opcions, les hipoteques mixtes, en les que durant el primer període el tipus és fixe i a partir de cert any el tipus serà variable. Pensem què és el que millor  s’ajusta al nostre perfil.

3. Comissions i clàusula sòl

Encareixen la hipoteca i s’han de tenir en compte. Parlem de les comissions d’estudi, d’apertura per subrogació, per amortització anticipada (total  parcial), per compensació per desistiment... Algunes d’elles estan regulades i limitades. També s’hauran de tenir en compte les despeses associades a l’hora de formalitzar una hipoteca (notaria, impostos de AJD i Transmissions Patrimonials, taxació, registre…), encara que cal recordar que hi ha tribunals que estan qüestionant qui s’ha d’encarregar de pagar aquests costos ja que hi ha sentències que obliguen a les entitats a assumir-les, despeses que podrien rondar els 3.000 o 4.000€ segons l’immoble i la localitat i que són reclamables.

Vigilem que en la escriptura del préstec hipotecari no s’incloguin clàusules sòl sense el nostre coneixement. Les clàusules sòl són legals sempre i quan s’introdueixin amb els principis de transparència. Evitem una hipoteca amb clàusula sòl per què en cas d’optar per un tipus variable veurem limitat el benefici dels tipus baixos.

4. Productes vinculats

Tenen cost i convé saber bé per endavant quin és el seu cost total. Productes com assegurances, plans de pensions, un número de compres amb targetes o domiciliar nòmina poden sortir cars. Convé fer números, saber el seu cost i analitzar si la bonificació de la hipoteca a canvi de contractar aquests productes ens és avantatjosa o bé si el cost dels productes vinculats és més gran que la bonificació.

5. Llegir la escriptura del préstec

Pocs potser ho saben, però el client té dret a llegir i revisar l’escriptura del préstec hipotecari a la notaria 3 dies abans de que es produeixi la seva signatura. És el moment de revisar totes i cadascuna de les clàusules i condiciones, de preguntar al notari totes les qüestions que ens puguin sorgir i d’assessorar-nos millor si així ho desitgem. És un petit marge amb el que cal comptar en caso de que s’hagi de realitzar algun canvi si no estem conformes amb el que hem llegit.

En qualsevol cas, des de iAhorro sempre s’aconsella acudir a professionals especialitzats en la matèria al menor indici de dubte, ja que només així podrem anar a sol·licitar una hipoteca amb tots els asos a la màniga.Comparteix aquesta noticia a: