93 794 31 68

Per què és necessària la inscripció al Registre de la Propietat?

19/10/2016
Per:   http://noticias.api.cat/CA/per-que-es-necessaria-la-inscripcio-al-registre-de-la-propietat/

Per què és necessària la inscripció al Registre de la Propietat?

Tal com t’hem explicat moltes vegades a les notícies immobiliàries, no sempre és obligatori inscriure les escriptures públiques de compravenda al Registre de la Propietat. De fet, solament és obligatori per a aquelles persones que compren un immoble a través d’un préstec hipotecari. No obstant això, cap persona amb dos dits de front deixaria de fer-ho perquè és una importantíssima protecció per al nou propietari. Montserrat Junyent, assessora jurídica dels Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya API, ens explica por què:

“Una compravenda s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat com a mesura de protecció enfront de tercers. El Registre opera com si fos la fulla de vida d’aquest immoble i allí es reflecteix tot el que l’afecta. Per tant, si el propietari vol que aquesta informació pugui ser consultada i tingui efectes fora de l’àmbit privat, se li ha de donar ‘publicitat’ a la transacció. I aquesta publicitat, la hi dóna el Registre de la Propietat, perquè es converteix en informació pública.”

En aquest sentit, des del Col·legi de Registradors d’Espanya, ens recorden que inscriure l’habitatge al Registre de la propietat té tots aquests avantatges:

  • Podrà ser considerat propietari únic, sempre que una sentència judicial no declari el contrari.
  • Estarà protegit enfront dels creditors del venedor.
  • Podrà defensar-se enfront de càrregues ocultes que puguin afectar a l’habitatge.
  • Les autoritats podran atorgar-li protecció judicial en cas que la seva possessió sigui discutida o pertorbada per altres.
  • Una vegada que hagi registrat la seva propietat, ningú podrà adquirir cap dret sobre el seu habitatge sense obtenir prèviament el seu consentiment.

Qui gestiona el Registre de la Propietat?

Al capdavant de cada Registre hi ha un Registrador, que és un funcionari públic professional del Dret, que té la missió de controlar l’adequació dels documents autoritzats pels Notaris, expedits pels Jutges i autoritats administratives, o subscrits pels particulars, evitant que entrin en contradicció amb actes previs inscrits o simplement es tracti d’actes que afecten l’immoble, el coneixement del qual resulti útil i al mateix temps donin protecció al seu titular.Comparteix aquesta noticia a: