93 794 31 68

Inquilí, sabies que has de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials?

16/04/2016
Per:   http://noticias.api.cat/CA/inquili-sabies-que-has-de-pagar-limpost-de-transmissions-patrimonials/

Inquilí, sabies que has de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials?

Fins ara els inquilins creien que no havien de pagar cap impost pel fet d’arrendar un habitatge. Ara, l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) està en boca de tothom. T’expliquem per què a les notícies immobiliàries d’Api.cat

De sobte, coneixíem pels grans mitjans de comunicació que Hisenda està començant a reclamar de forma massiva el pagament de l’ITP als inquilins. Fins i tot amb caràcter retroactiu i interessos de demora.

Llavors salten les alarmes entre els inquilins, la majoria dels quals no saben res de cap ITP… existeix un impost per als inquilins?, calia pagar-lo?, en quin moment?, i per què ningú me’n va dir res? Montserrat Junyent, assessora jurídica dels Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, ens ho aclareix:

“L’obligació de pagar l’ITP ha existit des del 1993. El que passa, és que abans es pagava mitjançant els segells que porta el paper timbrat, uns impresos que es compren als estancs i que s’utilitzaven per redactar els contractes de lloguer. Aquest paper timbrat servia per liquidar el ITP.”

Però l’ús d’aquest paper ha anat minvant progressivament a favor dels contractes formalitzats en folis blancs. És en aquests casos quan l‘inquilí adquireix l’obligació de liquidar el ITP pel seu compte, amb el model 600 de l’Agència Tributària, sigui acudint a una oficina o a través d’internet. Després de la signatura del contracte, disposa de 30 dies per fer-ho.

Per què hi ha hagut tal desconeixement de l’ITP per als inquilins fins ara?

Pagar aquest impost és obligació de l’inquilí. Però d’una banda, és un impost molt desconegut i per l’altre, no estava sent reclamat per les Comunitats Autònomes, les responsables de la seva recaptació, perquè no tenien mitjans tècnics per creuar totes les dades. Amb la qual cosa, s’ha generat, durant anys, una espècie de buit o deixadesa per ambdues parts. Fins ara.

“Quan la conjuntura econòmica ha portat a l’Administració a revisar quines possibles opcions de recaptació tenien, s’han adonat que hi ha milers de contractes de lloguer que no han reintegrat l’ITP corresponent. I s’han posat a revisar-ho, sabent que la ignorància de les lleis no eximeix a ningú del seu compliment”, afirma Junyent.

Així que ja saps, si vius de lloguer a Barcelona, per exemple, i no sabies gens d’aquest impost, et convé revisar-ho.Comparteix aquesta noticia a: