93 794 31 68

ASSOCIACIÓ D'AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA

15/02/2011

El passat 23 de juliol es va crear l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), entitat que agruparà un gran nombre de professionals de la mediació immobiliària en territori català. Promoguda, com a socis institucionals, pels col·legis d’agents de la propietat immobiliària de Barcelona, Girona i Lleida, aquesta nova associació assessorarà els professionals en aspectes de gran rellevància com poden ser les diferents assegurances (garantia, per respondre de les quantitats rebudes en l’exercici de l’activitat, i responsabilitat civil) obligatòries des de l’aprovació del Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari.   

El passat 9 de març va entrar en vigor el decret esmentat i es va crear el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Els col·legis d’API ja han tramitat la inscripció col·lectiva dels seus membres, acreditant que reuneixen tots els requisits que s’exigeixen. La resta d’agents immobiliaris s’ha de registrar, individual i obligatòriament, abans del 9 de setembre.

En aquest sentit, molts professionals s’han apropat als col·legis d’API de Catalunya amb la intenció de formar part del col·lectiu d’API col·legiats i assolir totes les exigències legals de la normativa actual. Donat que alguns no compleixen els requisits de titulació acadèmica per a poder formar-ne part, els col·legis professionals de Barcelona, Girona i Lleida han decidit promoure la creació d’una associació que pugui acollir tots aquests altres operadors que desenvolupen amb dignitat i seriositat la professió de mediador immobiliari a Catalunya. "Com a corporacions de dret públic, de col·legiació voluntària, que agrupen al col·lectiu majoritari pel que fa a l’activitat de mediació immobiliària, creiem que és la nostra responsabilitat davant les institucions públiques i la societat afavorir el bon funcionament del mercat i la protecció del consumidor donant cobertura a agents immobiliaris que desenvolupen la professió segons la regulació catalana però no reuneixen els requisits per accedir voluntàriament als col·legis”, assegura Joan Ollé, president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.


 

26.07.2010 - ComunicacióComparteix aquesta noticia a: