93 794 31 68

Les assegurances de Vida Risc dels bancs són un 86,7% més cares que les de les asseguradores

24/09/2021
Per:   INESE

Les assegurances de Vida Risc dels bancs són un 86,7% més cares que les de les asseguradores

‘Estudi comparatiu de primes de l’assegurança Vida Risc 2021’, elaborat per INESE Data i Global Actuarial, confirma que la diferència entre les primes mitjana de les assegurances de Vida Risc comercialitzat per bancs i asseguradores llunys de reduir-se, s’han ampliat respecte a l’any passat.

Per a un capital de 30.000 euros, la prima mitjana dels bancs es un 86,7% més cara. La distància és encara més gran a l’elevar el capital a 120.000 euros perquè llavors la prima mitjana de les asseguradores és un 92,6% més barata que la de les entitats bancàries. 

Per tal d’ obtenir aquestes dates, l’estudi té en compte les ofertes obtingudes per 6 bancs i 18 asseguradores per a clientes de 35, 40, 45 i 50 anys mitjançant la tècnica de ‘mystery shopping’ que treballa amb compradors d’incògnit. 

D’aquesta manera, la prima mitjana de la banca per a tots aquests perfils es situaria en 185,56 euros per a un capital de 30.000 euros i en 694,03 euros per a un capital de 120.000 euros. En el cas de les asseguradores, aquestes primes serien, respectivament, de 99,37 i 360,42 euros. 

En 2020 la diferència era del 79% 

El passat any, segons l’edició de 2020 d’aquest estudio, els bancs oferien preus un 79% més elevats que de les asseguradores (tenint en compte tots els perfils d’edat i els capitals de 30.000 i 120.000 euros). A més, mentre que aquestes havien aprofitat en general per a baixar-los, les entitats bancàries havien fet tot el contrari. Comparteix aquesta noticia a: