93 794 31 68

Les hipoteques son més barates que mai: on està el parany?

28/05/2021
Per:   la vanguardia

Les hipoteques son més barates que mai: on està el parany?

Malgrat les dificultats econòmiques per les que estan passant particulars i empreses, els bancs concedeixen avui les hipoteques més atractives de la història del nostre país. Així ho acredita el Banc d’Espanya, quines dades reflecteixen que l’interès mitjà s’ha mantingut tot l’any per sota del 1,60%, el més reduït que s’ha registrat mai. 

Com é possible que aquests productes siguin tan barats en plena pandèmia? Des del comparador financer HelpMyCash.com afirmen que, malgrat les xifres són cridaneres, aquests baixos preus no estan a l’abast de tothom i, en alguns casos, tenen truc.

Hipoteques

Requisits més estrictes

Segons HelpMyCash, si bé és cert que els bancs concedeixen hipoteques més barates, cal destacar que aquests han endurit els seus criteris de concessió. Les pròpies entitats financeres ho subscriuen en la darrera  Enquesta sobre Préstecs Bancaris del Banc d’Espanya, en la que expliquen que foren més exigents durant el primer trimestre de 2021 pels efectes de la pandèmia sobre l’economia i la solvència dels prestataris.

Així les coses, aquests baixos preus només estan a l’abast d’aquells clients que compleixin rigorosament els requisits per aconseguir una hipoteca. Per norma general, cal tenir estalviat com a mínim el 30% del valor de l’habitatge, tenir una situació laboral estable (contracte indefinit en una empresa solvent), cobrar un salari suficient per tal de pagar les quotes i tenir poques o cap deute vigent.

Hi ha préstecs hipotecaris, de fet, que només es poden aconseguir si es cobra un salari determinat. És el cas de la Hipoteca Variable de Bankinter, que s’ofereix a titulars amb ingressos mensuals superiors a 2.000 euros. Aquesta té un interès d’Euribor més 0,99% (1,99% el primer any), bonificat en 1,30 punts percentuals a canvi d’obrir un Compte Nòmina, Professional o No-Nòmina, contractar les assegurances de llar i vida del banc i aportar 600 euros anuals a un dels seus plans de pensions.

Condicions

Bon interès si es contracten altres productes

Des de HelpMyCash afirmen, a més, que molts bancs només ofereixen un interès baix si es contracten diversos dels seus productes, el que es coneix com a venda combinada. Aquests serveis addicionals poden ser domiciliar la nòmina, subscriure una o més assegurances (de llar, de vida...), utilitzar targetes, invertir en plans de pensions o fons…

Molts d’aquests productes costen diners (les assegurances, per exemple), així que son una via d’ingressos alternativa per a la banca. L’aconsellable, en cas de donar amb una hipoteca bonificada per contractar serveis extra, és revisar el seu preu i valorar si la rebaixa de l’interès compensa l’augment de la vinculació amb l’entitat.

Cal dir, això si, que existeixen bancs que permeten escollir quins productes contractar per a rebaixar l’interès de la hipoteca. La Hipoteca Fixa de Banco Santander, per exemple, té un interès des del 1,30% a 30 anys que està rebaixat fins i tot en un punt percentual per subscriure diversos serveis de la següent llista: domiciliar la nòmina (fins a 0,50 punts), domiciliar rebuts (0,10 punts), subscriure una o més assegurances (fins a 0,31 punts), utilitzar una targeta de dèbit o crèdit (0,15 punts) o invertir en fons o plans de pensions (fins a 0,10 punts). També es pot reduir el tipus aplicat si l’habitatge a adquirir té un certificat de qualificació energètica A o A+ (0,10 punts).

Referència

Hipoteques més barates pel baix Euríbor

Finalment, els analistes de HelpMyCash indiquen que els tipus són tant baixos per la reduïda cotització de l’Euríbor, l’índex amb el que es calcula l’interès dels préstecs a tipus variable. El valor d’aquesta referència porta tot l’any per sota del -0,4%, el que ha abaratit les hipoteques variables i ha forçat a la banca a rebaixar les seves hipoteques fixes (amb les que guanyen més diner) per tal de mantenir els seus marges.

Així les coses, els que contractin una hipoteca variable poden pagar unes quotes molt barates per la baixa cotització de l’Euríbor, però aquestes podrien encarir-se si l’índex puja. En canvi, els que prefereixin decantar-se per un interès fixe podran beneficiar-se dels tipus més reduïts de la història d’Espanya, però pagaran més que amb un interès variable (com a mínim a curt termini).

Como cada opció té els seus pros i les seves contres i és impossible saber què passarà amb l’Euríbor, des d’aquest comparador aconsellen prendre la decisió basant-se en la tolerància al risc. En aquest sentit, afirmen que als clients que prefereixin pagar poc a curt termini els pot anar millor una hipoteca variable (sempre que puguin assumir una pujada de les quotes), mentre que un interès fixe pots ser més adequat per als que valorin més l’estabilitat. Comparteix aquesta noticia a: